Cafe Tasarımı Nasıl Olmalı

Günümüzde birçok sektörde rekabet hızla artmaya devam ediyor. Birçok farklı sektörde farklı firmaların öne geçme yarışı aynı zamanda her anlamda ‘farklılaşma’yı da şart koşuyor.Bu farklılaşma restoran ve cafelerde de devam etmektedir.Hangi malzeme ve teknik tercih ediliyor olursa olsun, iç mekanların planlanmasında ergonomik açıdan doğru çözümlemelere gidilmesi son derece önemlidir. Aksi halde tasarlanan mekanlar estetik beğeni yaratmanın ötesine geçemeyecektir. Bu nedenle projeye ait ön hazırlıklar yapılırken ilk olarak ihtiyaç programının tanımlanması ve bu program üzerinden her bir mekan ve o mekanlara ait eylem alanları için doğru ergonomi kurallarının belirlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında restoran projelerinde en temel alanlar yemek yeme ve bar bölümleri olarak tasarımcının karşısına çıkmaktadır. Yemek yeme alanları genellikle hareketli ya da sabit masalar şeklinde düzenlenebilmektedir. Bu masaların formu ve yerleştirilme biçimi ise alanın büyüklüğüne ve mekan içerisinde yaratılmak istenen görsel etkiye bağlı olarak değişir. Ancak her ne şekilde olursa olsun bir kişinin rahatlıkla oturabileceği masanın genişliği en az 80 cm olmalıdır

CATEGORIES:

YOUR COMMENT