Nestlife Cephe Tasarımı Fikri ve Süreci

İstanbul Kağıthane ilçesi, d-100 Karayolu üzerinde Okmeydanı mevkiinde yer alan yerleşim, kentsel dönüşüm çalışmaları ile üç yapı adası üzerindeki mevcut riskli yapıların yerinde geliştirildi. Proje kapsamında farklı tipolojilere sahip toplam 410 konut bulunuyor. Konut tipleri birbirleri arasında dönüşerek farklı tipler oluşturacak biçide esnek ve modüler bir yapıda tasarlandı. Yerleşim merkezini, kullancılar için donatı alanları ve çok yönlülük kurgusu güçlendirecek sosyal imkanlar tamamlıyor. Ön tasarım aşamasında detay ölçeğine kadar, esas alınan temel kriter, uzun yıllardır süre gelen mahalle kültürünü koruyarak geliştirmek, bugünün ve geleceğin koşullarına entegre etmek oldu. Bu arzu, projenin bulunduğu konumun sahip olduğu dinamizme ayak uydurma zaruretini ortaya çıkardı. Geçerli ihtiyaç ve hedeflere paralel olarak gelinen son oktada, üç blok içerisinde konumlanan yaşam birimleri konservatif bir kabuk içerrisinde yer aldı. Kendini tekrar etmeyen bir ritmle ve sürekli kontrast oluşturacak şekilde düzenlenen cephe sistemiyle, çevredeki araç ve yaya trafiği tarafından algılanan gün batımı sıcaklığı etkisi, bu konutlarda yaşayanların ulaşığı sıcak yuva mefhumunun ipuçlarını dışarıya taşıma kaygısını yeterli şekilde karşılıyor.

CATEGORIES:

YOUR COMMENT