YIKIMDAN FAZLASI: 100 YIL İÇİNDE FÜTÜRİZM

Sürekli farklılaşmaya ve gelişime eğilim gösteren alanlarda -mimarlık gibi-zamanın en doğal etkisiyle kuvvetli kopuşlar, aykırılıklar, yeni ufuklar, sıçramalar gerçekleşir. 1900’lü yılların başında da, takip eden yıllarda yaşanacağı gibi, durum bundan farksızdır ve sarsıcı fikirler karakterlerini ortaya koymuştur.

Bu dönemin diğer herhangi birinden ayrılan ve esasında tüm karşıtları yanına alan bir zaman olarak tanımlanmasına yeni mekansal algılar, ütopyalar, gerçekleşen savaşlar ve endüstrileşmek için can atan toplumlar gerekçe olarak sıralanabilir.

1.Erken 20.yy: Fütürizmin Doğuşu:

Fütürizm söz konusu olduğunda akıllara gelen ilk isim hiç kuşkusuz AntonioSant’Elia’dır.

“Fütürist Mimari Manifestosu”nun ortak yaratıcısı, yine fütürist mimari vizyonunu ortaya koymak kaygısı taşıyan en dikkat çekici çabaya sahip genç İtalyan mimar, “Yeni Şehir” başlığı altında, Milano Tendenze Sergisi esnasında eskizlerini sunmuştur. Kağıtlardaki mega yapılar, endüstriyel mimari ve çelik kullanımı gibi yenilikleri içinde barındırır. Böylelikle ilk adım atılmış, İtalya’da faşizm yanlısı olmakla eşdeğer tutulabilecek fütürizm algısı ortaya konmuştur.

2. II.Dünya Savaşı: Uzay Çağı:

Savaştan sonra umutsuzlukla kuşatılan insanlık kuşku içindeydi. Fakat uzay keşfi, yeni icatlar bu umutsuzluğun ortadan kalkması için çok kuvvetli kaynaklardı.

Savaşın ardından Fütüristik mimari bünyesine modernist ve çağdaş mimarları katan bir noktada, Neo-Fütüristik Mimari haline geldi. Oscar Niemeyer, ZahaHadid ve Calatrava gibi dikkate değer isimler, bu tarzı ortaya koyan mimarlardan yalnızca bir seçki. Fütürist mimariye basamakları tırmanmayı öğreten kıymetli bir grup ise, Archigram’dır.

60’ların başında oldukça aktif olan bu grup, etkinlikleri boyunca dinamik-mega yapılar ve şehirlerin mekanik çalışmalarını tam anlamıyla gösteren ve hissettiren kavramsal illüstrasyonlarını yayınladılar.

3.Dijital Bir Devrim: Milenyum

Savaş sonrası yıllarda, makineleşme yerini yavaş yavaş dijital dönüşüme bıraktı. 1980’lerin sonlarında dijital platformda mimarlık verimli sonuçlar almaya başladı ve modelleme, simülasyon gibi konseptler tasarım sürecinin vazgeçilmez parçaları haline geldi.

Yazar: Kübra Türk

CATEGORIES:

YOUR COMMENT