İstanbul Sanat ve Kültür Merkezi

İstanbul Sanat ve Kültür Merkezi

Parametrik Cephe Tasarımı

Bir proje kapsamında tasarladığımız cephe’de ana temamız Güneş ve Gün ışığı kontrolü idi. Bir sanat ve kültür merkezinde en önemli gereksinimlerinden biridir ışık kontrolü.

Müze ve Sergileme alanlarının aydınlatılmasında iki temek kriter  vardır. Birincisi sergilenen eserlerin ziyaretçiler tarafından doğru algılanmasının sağlanması, ikincisi de aydınlatmadan dolayı sergilenen eserlerde oluşabilecek bozulmaların en aza indirgenmesidir. Dolayısıyla gün ışığı ve yapay ışık kontrolü bu gibi yapılarda oldukça önem arz etmektedir.

Cephemizde oluşturulan dairesel açıklıklar büyüdükçe cepheden uzaklaşırken, cepheye yaklaşıldıkça bu dairesel açıklar giderek küçülmektedir. Dolayısıyla bu sayede güneş ışığının geliş açısını hesapladığımızda geniş açıklıklardan düşen gölgenin hizası ile, dar açıklıklardan düşen güneş hizası aynıdır. Bu sayede direk güneş ışığına maruz kalmadan, cephe iç cepheden kopartılarak güneş kontorlü sağlanmıştır.

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Parametrik Tasarım

 

CATEGORIES:

YOUR COMMENT