Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi

Mimarlık Fakültesi Kütüphanesi

İç Mimarlıkta Parametrik Tasarım

Ulusal İç Mimarlık Sempozyumu Kapsamında düzenlediğimiz workshop'ta Özyeğin Üniversitesinde bir Mimarlık Fakültesi için kütüphane tasarladık. Tasarladığımız bu kütüphane yaklaşık 350 m² alan üzerine kurulmuş, 
rafları ve tavanı tamamen su kontrasından oluşturulmuş parametrik bir tasarımdı.Raf araları 40 cm''den oluşmaktaydı. Tavan yüksekliğimiz total 500 cm, ve raf yüksekliklerimizde yine aynı şekilde 
40 cm olarak planlandı. Dalga ve rüzgar formundan esinlenilerek ilk önce kontür üzerinde form oluşturuldu. Oluşturulan bu form üzerinden yatay kontürler rafları oluştururken
dikey atılan kontürlerimizde ana strüktürümüzü oluşturmaktadır.

CATEGORIES:

YOUR COMMENT