LAMİNE PARKE NEDİR?

LAMİNE PARKE NEDİR?

Lamine parke, genellikle iki ya da üç katman olarak üretilen parke çeşididir. Lamine parkedeki “lamine” kelimesi yapıştırma anlamındadır ve birbirine yapışan katmanlardan oluşmuş bir malzemeyi ifade eder. Alt katmanlarda genellikle düşük değerdeki herhangi bir ağaç ya da kontrplak kullanılmaktadır. Bu tabakada en yaygın kullanılan ağaç türü İngilizce’de rubberwood olarak adlandırılan botanik ismi ise hevea brasiliensis olan ağaçtır. Üst katmanda ise ağacın bizzat kendisi bulunur. Lamine parkenin masif parkeden pahalı olmasının nedeni ise üretiye olan maliyeti masif parkeye oranla çok daha yüksek bir üretim teknolojisi kullanılması ve cilalı, boyalı, eskitilmiş vb. seçeneklerle satışa sunulmasıdır. Masif parkede bu tür üst yüzey işlemleri ve malzemeleri dışarıdan temin edilir ve uygulanır. Tüm tabakaları masif ahşapdan oluştuğu için %100 doğal ve %100 ahşap diyebiliriz. Laminat parkeden de pahalı olmasının sebeplerinden biride budur. Ancak laminat parkeye göre daha sağlıklı diyebiliriz. fiyatını etkileyen en önemli 2 etkeni; parça yani strip sayısı ve ağacın doğada bulunulurluk düzeyidir. tek parçalı (1 strip ya da plank diye tabir edilen) lamine parkelerin çok parçalılardan (2, yada 3) daha pahalı olmasının sebebi elde edilebilirliğinin daha zor olmasıdır.

CATEGORIES:

YOUR COMMENT