Erdek Çiftlik Evi ve Tasarım Hikayesi

Erdek Çiftlik Evi Tasarımı

(Villa Mimari & İç Mimari)

Balıkesir Erdek’te bir çiftlik yerleşiminde zeytin ağaçları arasında eğimsiz bir arsa üzerinde bulunan konut yapısı düz arazi yapısına uygun olarak yatayda genişleyen bir plan yapısına sahiptir. Öncelikli tasarım ilkesi mevcut ağaçların bulunduğu konumlarda korunması oldu. Bu ilkenin uygulamasında bir ağacın teras çatı döşemesini yırtarak varlığını sürdürmesi de yapının çevresiyle bütünleşmesine destek oldu. Mekan planlaması bir iç avlu etrafında yapılarak, kullanıcının isteği üzerine sağlanması gereken yeterli düzeyde mahremiyet sağlandı.  Evin merkez noktasını oluşturan iç avlu, bir yüzme havuzuna sahiptir. Saydam bölücülerden oluşan sirkülasyon alanlarıyla kazanılan akışkan mekanlar neticesinde evin her yerinden avlu algılanabiliyor.

CATEGORIES:

YOUR COMMENT