YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR?

Yenilenebilir enerji sürekli yenilenen doğal süreçlerden üretilen enerjidir. Buna güneş ışığı, jeotermal ısı, rüzgar, gelgitler ve çeşitli biyokütle formları dahildir. Bu enerji tüketilemez ve sürekli yenilenir.

Pek çok doğal enerji kaynağı olduğu gibi, birçok yenilenebilir enerji teknolojisi vardır. Güneş en bilinenlerinden biri, rüzgar enerjisi en yaygın olanı ve hidroelektrik en eskilerinden biridir. Diğer yenilenebilir teknolojiler, ısı veya elektrik üretmek için jeotermal enerji, biyoenerji veya okyanus enerjisinden yararlanır.

Aynı derecede heyecan verici olan, yenilenebilir enerjinin yönetilmesine yardımcı olan, elektrik şebekesini güçlendirirken, gece ve gündüz üretilebilmesini sağlayan yeni olanak sağlayan teknolojilerdir. Bu enerjilerin bazıları yakından inceleyelim.

Güneş:Güneş enerjisi, güneşin ısısı ve ışığı tarafından yaratılan enerjidir. Güneş enerjisi elektriğe dönüştürüldüğün de hava, su veya diğer maddeleri ısıtmak için kullanılır.

Jeotermal:Isı, uranyum, toryum ve potasyum gibi milyonlarca yıllık Radyojenik elementler üzerindeki doğal bozulma tarafından üretilir.

Rüzgâr:Rüzgâr, Dünya’nın dönüşünü, güneşin ısısını, okyanusların ve kutup buzullarının soğutma etkisini, kara ve deniz arasındaki sıcaklık değişimlerini, dağların ve diğer engellerin fiziksel etkilerini içeren karmaşık mekanizmalar tarafından üretilir.Rüzgar türbinleri rüzgarın kuvvetini bir elektrik üretecineiterektorka dönüştürür. Dünya genelinde hem karada hem de denizde rüzgar enerjisi projeleri bulunmaktadır.

Gelgit: Gelgit enerjisi ayın çekim gücü ile denizlerdeki dalgalanma hareketine denir. Gelgit olayı ay, güneş ve dünyanın çekim gücü ile merkezkaç kuvvetleri arasındaki etkileşim sonucunda meydana gelmektedir. Gelgit olayı ile denizlerdeki dalgalanmalar çok yüksek seviyeye ulaşır ve bu dalgalar ile gelgit enerjisi meydana gelmektedir.

Biyokütle: Biyokütle, bitkilerden ve hayvanlardan gelen organik bir maddedir ve yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Biyokütle güneşten depolanmış enerjiyi içerir. Bitkiler güneş enerjisini fotosentez denilen bir süreçte emer. Biyokütle yandığında, içindeki kimyasal enerji ısı olarak açığa çıkar. Biyokütle doğrudan yakılabilir veya yakıt olarak yakılabilen sıvı biyoyakıtlara veya biyogazlara dönüştürülebilir.

Dalga: Dalgası enerjisi, doğrudan yüzey dalgalarından veya yüzeyin altındaki basınç dalgalanmalarından yakalanır.  Dalgalar okyanus yüzeyinde esen rüzgardan kaynaklanır. Dünyanın birçok bölgesinde rüzgar, kıyı şeridinde sürekli dalgalar sağlamak için yeterli kıvam ve kuvvet ile darbeler yapar. Okyanus dalgaları muazzam bir enerji potansiyeli barındırır . Dalga güç cihazları, okyanus dalgalarının yüzey hareketinden veya yüzeyin altındaki basınç dalgalanmalarından enerjiyi çıkarır.

Hidrojen: Evrendeki tüm elementlerden hidrojen, en bol olanıdır. Hidrojen gazı, renksiz, tatsız ve görünmez olup dikkate değer özelliklere sahiptir. Ayrıca yenilenebilir, kirletmeyen ve sıfır emisyonlu bir enerji kaynağına dönüştürülebilinir.Hidrojeni kullanmanın en büyük sorunu onu en saf haliyle hasat etmektir.

CATEGORIES:

YOUR COMMENT