HAYRİ ATAK MİMARLİK & İÇ MİMARLIK OFİSİ

BLOG SAYFASI

TASARIMDA GÖRSEL DEĞERLERİN İFADESİ: DOKU

Doku, şekil, renk, biçim gibi kavramlar; tasarım sürecinin temelini oluşturur ve ortaya konan ürünün estetik algısındaki vurucu etkiyi yaratma potansiyeline

READ MORE